Behandling

Metodene jeg bruker kalles metakognitiv terapi, kognitiv atferdsterapi og eksponeringsterapi. Dette er svært effektive metoder i arbeid med ulike typer angst og depresjon.

Varighet av behandling vil variere med problemstilling og målsetning. Ved avgrenset, men plagsom grubling/bekymring eller lignende er det kanskje bare nødvendig med 2-3 timer. Ved mer omfattende problematikk vil behandling kunne ta litt lenger tid, men mange opplever stor til fullstendig bedring i løpet av 6-12 samtaler. Dette gjelder også i mange tilfeller hvor plagene har vedvart over år. En del vil oppleve behov for behandling av lengre varighet, noe som selvfølgelig vil bli tatt hensyn til.

Behandlingen starter med en inntakssamtale. I løpet av denne samtalen vil vi gå gjennom rammeverket for behandling, dine plager og behandlingsmål, og du vil få den tiden du trenger til å føle deg komfortabel, fortelle, og få svar på eventuelle spørsmål du måtte ha.

Den første samtalen kan kjennes litt overveldende, og det kan være vanskelig å vite hvor man skal starte. Dette er helt normalt. Det viktigste er å dele det du har på hjertet. Min oppgave er å lytte og stille spørsmål som hjelper oss til å sortere, utforske, og finne mønstre. Deretter vil jeg foreslå et eller flere alternativer til hvordan vi kan arbeide med dine vansker.

Effektiv behandling krever at man setter av tid og energi også mellom samtalene. Derfor er det viktig at du er komfortabel med arbeidsmetoden, og at du får svar på alle spørsmål du måtte ha før vi setter i gang. Dersom du bestemmer deg for å fortsette i behandling med meg vil vi vanligvis planlegge en samtale på 45-60 minutter per uke.

< Tilbake Online timebestilling