Sunniva Kleiven Itland

Jeg er utdannet psykolog fra Universitetet i Bergen, og har i tillegg en treårig utdanning i metakognitiv terapi fra MCT masterclass™ i Manchester, København, og Oxford. Jeg har erfaring fra psykisk helsevern for voksne, og har spesialisert meg på behandling av ulike typer angst og depresjon. Som metakognitiv terapeut med høyeste sertifisering har jeg også spesiell kompetanse på å jobbe metakognitivt med sammensatte problemstillinger, komorbiditet og relasjonelle vansker.

Min ambisjon er å gi håndgripelige, effektive, og forståelige verktøy til endring. For å oppnå dette er det ofte viktigere å vite hvordan et problem arter seg her og nå enn å finne ut hvordan det oppsto. Endring behøver ikke alltid å ta lang tid.

Jeg bruker hovedsakelig metakognitiv terapi, kognitiv atferdsterapi og eksponeringsterapi i mitt arbeide, men vil også bruke elementer av andre metoder der dette er hensiktsmessig. Jeg er opptatt av evidensbasert terapi. Det vil si at jeg bruker metoder som forskning har vist at fungerer godt. Ulike typer problemstillinger krever ulike typer terapi. Dersom jeg tenker at du har behov for en type behandling jeg ikke har gode nok kunnskaper om, vil jeg henvise deg videre til noen som er gode på akkurat det du ønsker hjelp til.

< Tilbake Online time bestilling