Noen eksempler på vanlige plager

 • Depresjon/nedstemthet
 • Lav selvfølelse
 • Grubling og bekymring
 • Stressplager
 • Generalisert angstlidelse (GAD)
 • Panikkanfall
 • Sosial angst
 • Helseangst
 • Eksamensangst
 • Fobier (inkludert sprøyte- og blodfobi)
 • Tvangslidelse/OCD
 • Posttraumatisk stresslidelse (PTSD) og angst etter traumatiske hendelser
 • Angst/depresjon knyttet til svangerskap, fødsel og spedbarnstid
 • Body Dysmorphic Disorder og andre plager knyttet til kroppsbilde
 • Overdrevet sjalusi
 • Søvnvansker
< Tilbake Online time bestilling